“Gent moet open, solidaire stad blijven waar mensen samenwerken”

Er staat voor Gent veel op het spel bij de verkiezingen van 2018. “Elke dag tonen we hoe een progressief bestuur het verschil maakt”, aldus Elke Decruynaere. “Dat willen we ook in de toekomst zo houden, samen met vele Gentenaars. We geloven in de kracht van samenwerken.” 

Rudy Coddens vult aan: “De keuze is duidelijk: ofwel blijft Gent een open, solidaire stad waar de mensen samenwerken, als het van ons afhangt; ofwel wordt Gent een rechtse stad, waarin het ieder voor zich is, ‘wij tegen zij’. We gaan keihard werken om ons unieke en progressieve project in Gent verder te zetten na 2018. We hebben al getoond hoe wij dat doen, en wat dat opbrengt. Gent is een solidaire stad, een duurzame stad, een veilige stad. Maar hier stopt het voor ons niet. Met een duidelijke visie voor de toekomst en een sterk Team maken we van Gent een nóg betere stad, een sociaal progressieve stad waar het goed leven is voor iedereen, vandaag en in de toekomst!” 

Alvast zes bijzonder belangrijke krachtlijnen van het nieuwe verkiezingsprogramma van het kartel sp.a/Groen: 

  • We maken een integraal ‘Plan Wonen’ met bijzondere aandacht voor (goedkope) huurwoningen, sociaal wonen, woningen voor gezinnen met kinderen, slimme en nieuwe woonvormen (modulair, CLT,…).
    Stadsvernieuwing moét sociaal zijn.

  • We laten de bewoners mee beslissen over een belangrijk deel van het stadsbudget voor investeringen in hun wijk. Bovendien zal elk ontwerp van thematische beleidsbrief (inclusief de aanwending van de budgetten) aan de Gentenaars en middenveldorganisaties worden voorgelegd tijdens een open hoorzitting waarop iedereen welkom is.

  • We formuleren een integrale visie rond verkeerscirculatie op maat van elke deelgemeente. Het verbeteren van de leefomgeving in de vele woonwijken en handelskernen in Gent blijft een ambitie hoog op de prioriteitenlijst. We maken daarom een visie op parkeren, trage wegen, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit en verblijfsgebieden, samen met de bewoners en gebruikers van de deelgemeente.

  • We blijven volop investeren in jobcreatie. De aanpak van maatschappelijke uitdagingen op het vlak van gezondheid, mobiliteit, onderwijs, stadsontwikkeling, klimaatneutraliteit, … biedt kansen om extra jobs te creëren. Wat de Stad Gent doet op diverse domeinen, als lokale overheid, gebruiken we als hefbomen voor meer sociale economie.

  • We schakelen een versnelling hoger op vlak van proactieve rechtentoekenning. We zorgen ervoor dat Gentenaars die recht hebben op steun die ook automatisch krijgen. Wie recht heeft op een leefloon moet dat ook effectief krijgen. De schulden die iemand heeft bij de Stad Gent mogen niet cumuleren met allerlei kosten door parallel lopende procedures. Scholen waar veel ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen moeten meer financiële ondersteuning krijgen. We voeren de maximumfactuur in in het stedelijke secundair onderwijs en sensibiliseren andere onderwijsnetten om dit ook te doen.

  • We ontwikkelen een strategie voor fossielvrij verwarmen. Nieuwe wijken worden niet meer aangesloten op aardgas, maar worden klimaatneutraal ontwikkeld. De Stad Gent stimuleert innovatieve technologieën zoals die in de nieuwe wijk Oude Dokken werden toegepast, waarbij onder meer biogas wordt geproduceerd op basis van zwart water en GFT en warmte wordt gerecupereerd van het ‘grijze water’ (afvalwater).