DEBAT

11u: Welzijn, gelijke kansen, armoedebestrijding en diversiteit

Hoe dringen we de armoede in onze stad verder terug? Hoe ziet jouw ideale buurtwerking er uit en welke rol moet de lokale overheid daarin spelen? Vind jij ook dat praktijktests geschikt zijn om discriminatie op het werk aan te pakken?

Neem deel en discussieer mee op 14 oktober van 11 tot 12.30 uur.
Er zullen ook verschillende experten deelnemen aan het debat, hou deze pagina in het oog voor meer info!

11u: Stadsvernieuwing, wonen en duurzame mobiliteit

In welke buurten moeten er volgens jou nieuwe stadsvernieuwingsprojecten komen? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare huurwoningen? Hoe kunnen we jouw buurt verkeersluwer maken?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 11 tot 12.30 uur.

11u: Klimaatneutraal, natuur en groen

Waar is er meer groen en natuur in de stad nodig en hoe pakken we dat best aan? Hoe kunnen we inzetten op meer hernieuwbare energie? Hoe maken we werk van een propere stad waarin afval een grondstof wordt? Waar hebben we luwteplekken nodig om tot rust te komen en hoe maken we daar werk van?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 11 tot 12.30 uur.

11u: Preventie & veiligheid

Militairen in onze straten of zijn we beter af met meer buurtinspecteurs bij de Politie? Moeten bewoners (mee) voor de veiligheid in hun wijk kunnen zorgen? Zetten we een flitspaal in elke straat of pakken we overdreven snelheid anders aan?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 11 tot 12.30 uur.

15u: Kindvriendelijke stad, onderwijs en jeugdbeleid

Hoe zorgen we dat Gent nog kindvriendelijker wordt? Hoe kunnen we in het onderwijs de dialoog tussen de levensbeschouwingen verder stimuleren? Vind jij wachtlijsten voor een plaatsje in de jeugdbeweging ook ongehoord?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 15 tot 16.30 uur.

15u: Samen maken we buurt en stad, internationale solidariteit

Hoe zorgen we er voor dat we samen met de Gentenaars de buurt en de stad maken? Ontwerpen de bewoners vanaf nu zelf hun buurtplein? Kan een stad als Gent de armoede elders in de wereld helpen aanpakken?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 15 tot 16.30 uur.

15u: Werk en economie in transitie

Vind jij dat de lokale overheid volop moet inzetten op meer (grote en kleine) ‘maakbedrijven’? Hoe kunnen we de jobs in de haven versterken en verduurzamen? Op welke manier ondersteunen we de Gentse commons en sociaal-innovatieve ondernemingen? Vind ook jij dat we discriminatie en sociale dumping met alle middelen moeten bestrijden? Moet Gent meer hefbomen hebben om het tewerkstellingsbeleid te sturen?

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 15 tot 16.30 uur.

15u: Cultuur en sport

Hoe maken we van kunst en cultuur nog meer de roergangers van de positieve Gentse dynamiek? En wat met de schat aan erfgoed die onze stad rijk is? Vind je dat de sportparticipatie nog een stuk hoger en toegankelijker mag? Neem deel en discussieer mee. 

Neem deel en discussieer mee met verschillende experten op 14 oktober van 15 tot 16.30 uur.