Kalifa Diaby

trajectbegeleider, 44 jaar

Ik wil mij engageren om in het superdiverse Gent bruggen te bouwen tussen mensen en gemeenschappen. Ik wil vooral werken rond de thema’s onderwijs, solidariteit en gelijke kansen. Mensen moeten de kans krijgen om hun eigen leven stevig in handen te nemen.