Martine Charlier

kok, 57 jaar

Ik wil mee werken aan een verdraagzame, solidaire samenleving. Laat ons inzetten op zaken die de Gentenaars verbinden, met vooral aandacht voor armoedebestrijding en ouderenzorg, om Gent nog beter te maken voor iedereen!