Resul Tapmaz

Schepen van Gelijke Kansen en Sport, 40 jaar

Armoede is een onrecht dat we moeten blijven bestrijden. Net als discriminatie. Gent geeft het goede voorbeeld, en onder dat ambitieuze beleid wil ik verder mijn schouders zetten. Zodat Gent eigenwijs blijft.