Yasmine Top

psychiatrisch verpleegkundige, 25 jaar

Ik wil me inzetten voor een warm en solidair beleid met de nadruk op burgerparticipatie. Ik wil mij vooral bezighouden met thema's zoals welzijn, gezondheidszorg en gelijke kansen.